MESURES CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC – AGENDA 2030

El canvi climàtic és un fet demostrat d’origen antropogènic.
L’escalfament augmenta a un ritme de 0,2ºC per dècada per culpa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI), si aquestes emissions continuen al mateix ritme entre el 2030 i 2052 hi haurà un augment de la temperatura de 1,5ºC de mitjana global respecte el nivell preindustrial (finals del segle XIX) a part d’altres canvis com la pujada de nivell del mar, impactes meteorològics i desastres ecològics.
Per a limitar l’escalfament per sota de 2ºC, les emissions de CO2 el 2050 han de reduir-se a ZERO, un repte que implica cooperació internacional.
El govern central ha redactat L’avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició energètica (que espera ser una futura llei de canvi climàtic que hauria d’entrar en vigor amb el pròxim govern) amb l’objectiu de complir l’acord de París en què 196 països acorden assumir unes mesures i obligacions per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i facilitar la plena descarbonització de l’economia, garantir un ús racional dels recursos i la implantació d’un model de desenvolupament que generi treball.
 
La llei tracta de descarbonitzar l’economia el 2050 amb una major introducció d’energies renovables i millora de l’eficiència energètica.
Es plantegen les metes en 2 fases:
2030
2050
Reduir GEI un 20% respecte a 1990.
Reduir GEI un 90% respecte a 1990.
Generar el 70% de l’energia amb origen renovable.
Generar el 100% de l’energia amb origen renovable.
Assegurar que el 35% del consum final d’energia és d’origen renovable.
 
Millorar l’eficiència energètica en un 35%.
 
 
Previsió d’adopció de mesures:
  • Impulsar les energies renovables:
- No permetre concessió d’autoritzacions d’exploració investigació i explotació d’hidrocarburs (des de l’entrada en vigor de la llei) i establir el 2040 com a data límit per les ja existents.
- Prohibir establiment de nous subsidis als combustibles fòssils (en un any des de l’entrada en vigor de la llei).
 
  • Impulsar mobilitat sostenible:
- El transport és el responsable de més del 26% de les emissions de GEI, a part d’altres gasos tòxics per a la salut es prohibeix a partir del 2040 de matricular i vendre turismes i vehicles comercials lleugers, de manera que el 2050 no generin emissions directes de CO2.
- Els municipis de més de 50.000 habitants establiran abans de 2023 zones de baixes emissions, mesures per a fomentar l’ús de mitjans de transport elèctric privats, per facilitar desplaçaments a peu, en bicicleta, electrificació del transport públic.
- Les instal·lacions de subministrament de combustible que a 2018 tinguin volum anual de venta de carburants de 5 milions de litres o més hauran d’instal·lar una infraestructura de recarrega elèctrica de potència igual o superior a 22kW.
 
  • Impulsar l’eficiència energètica:
- Es fomentarà la rehabilitació d’un mínim de 100.000 habitatges a l’any per fomentar l’eficiència energètica.
- Abans de 2050 el govern impulsarà la rehabilitació d’edificis públics i privats per transformar-los en edificis més eficients i descarbonitzats.
 
Tot i tenir vàries mancances tal com denuncien organitzacions com Green Peace, WWF, amigos de la tierra, SEO birdLife i ecologistas en acción, a l’informe: “ Comentarios al anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética” es considera el present avantprojecte és un primer pas important cap a un planeta viable.