Amb quina freqüència, factura RESPIRA ENERGIA?

  • RESPIRA ENERGIA, factura d'acord amb les lectures que aporta l'empresa Distribuïdora de la zona, encarregada de realitzar la lectura del comptador.