Quina potència he de contractar i/o establir segons període i tarifa d'accés?

Segons el RD 1164/2001 del 26 d'octubre i les seves posteriors modificacions en el RD 1454/2005 del 02 de desembre, per què s’estableixen les tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, les diferents modalitats de subministrament d’energia són les següents:
Tarifes de baixa tensió (por sota d'1 kV):
 
  • Tarifa 2.0A: Tarifa simple, es pot aplicar a qualsevol subministrament amb potència contractada inferior a 15 kW.
  • Tarifa 3.0A: Tarifa general, s’aplica a qualsevol altre subministrament en baixa tensió, per sobre de 15 kW.
Tarifes d’alta tensió (per sobre d'1 kV):

  • Tarifa 3.1A: Tarifa específica de tres períodes per a tensions entre 1 i 36 kV, amb potències contractades en tots els períodes igual o inferior a 450 kW. La particularitat d’aquesta tarifa és que la potència contractada en cada període sempre ha de ser més gran o igual a la potència contractada en el període anterior, això vol dir que P1 ha de ser menor o igual que P2 i aquest menor o igual que P3.
  • Tarifa 6: Tarifes generals, amb potències contractades superiors a 450 kW en qualsevol dels períodes tarifaris. Aquestes tarifes es diferencien per nivells de tensió, i estan basades en 6 períodes tarifaris que es divideixen la totalitat de les hores anuals, d’igual manera que a les tarifes 3.1A, per a les tarifes de 6 períodes, la potència a cadascun dels períodes sempre ha de ser major o igual que l’anterior.
En les línies superiors hem contestat part de la pregunta que ens fem, és a dir, sabem quina tarifa d’accés hem d’escollir partint d'uns rangs de potència establerts, i també sabem que segons quina tarifa escollim és obligat o no establir un P3 > P2 > P1.  Però per a respondre a quina potència he de contractar dins d’un rang?, això ja és més difícil, ja que dependrà de diversos factors, uns que serà aliens a nosaltres i uns altres en què podrem influir.

1-) Tipus i quantitat d’aparells elèctrics de què disposem i quina potència consumeixen.
2-) És necessari utilitzar els aparells elèctrics de què disposem al mateix temps?

Basant-se en aquests dos punts podrem escollir una potència dins dels rangs indicats anteriorment, tenint en compte també que existeix una taula de potències normalitzades